52. Afschrijving en waardeveranderingen immateriële en materiële activa