Resultaat

Financieel resultaat

Het resultaat van Triodos Cultuurfonds is opgebouwd uit het resultaat uit bedrijfsuitoefening en de ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille door de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Het resultaat uit bedrijfsuitoefening is opgebouwd uit rente- en andere inkomsten plus de gerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille, minus de totale kosten. Over 2017 bedraagt het resultaat uit bedrijfsuitoefening EUR 1,5 miljoen (2016: EUR 1,7 miljoen).

De opbrengsten van Triodos Cultuurfonds bestaan voor een groot gedeelte uit rentebaten op leningen. In 2017 bedroegen de opbrengsten EUR 2,5 miljoen (2016: EUR 2,7 miljoen).

Het resultaat wordt daarnaast bepaald door de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de leningen. In 2017 is er voor EUR 7 duizend aan waardeveranderingen in de beleggingen gerealiseerd (2016: EUR nihil). De ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille bedroeg in 2017 EUR -1,3 miljoen (2016: EUR -0,4 miljoen).

In 2017 is er voor het eerst sinds de oprichting van het fonds een voorziening van EUR 90 duizend getroffen. Het totaalresultaat van het fonds komt daarmee uit op EUR 0,2 miljoen (2016: EUR 1,3 miljoen).

Waardeontwikkeling sinds oprichting, geïndexeerd

Waardeontwikkeling sinds de oprichting (lijndiagram)

Kosten

Triodos Cultuurfonds betaalt een beheervergoeding van 0,80% aan Triodos Investment Management. Deze beheervergoeding is de grootste kostenpost en wordt vooral gebruikt voor personele kosten, reiskosten, huisvesting en ICT-lasten. Dit zijn kosten die bij het verstrekken van nieuwe financieringen en het beheer van de bestaande financieringen gemaakt worden. Uit de beheervergoeding worden ook alle inspanningen bekostigd die samenhangen met de administratie en het voldoen aan rapportageverplichtingen. De totale kosten in 2017 bedroegen EUR 1.011.757 (2016: EUR 1.001.165). De lopende kosten ratio geeft de verhouding aan tussen het gemiddelde fondsvermogen en de genormaliseerde kosten die het fonds maakt. In 2017 was dit percentage 1,06% (2016: 1,03%).

Rendement

Het rendement van Triodos Cultuurfonds wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds, inclusief de herbelegging van het uitgekeerde dividend. De intrinsieke waarde van het aandeel Triodos Cultuurfonds per 31 december 2017 is EUR 26,82. Dit is een daling van 1,5% ten opzichte van 31 december 2016 (EUR 27,24).

Het rendement voor beleggers in Triodos Cultuurfonds bedraagt 0,2% over 2017 (2016: 1,5%). Dit is inclusief het in 2017 uitgekeerde dividend van EUR 0,48 per aandeel.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken