Beleggingen

Triodos Cultuurfonds verstrekte in 2017 leningen voor een totaalbedrag van EUR 7,6 miljoen. De volgende nieuwe projecten ontvingen een lening:

  • Dansschool Fabia in Nieuwerkerk aan de IJssel. Fabia is een dansschool waar leerlingen (kinderen en volwassenen) les krijgen van professionele docenten in allerlei dansstijlen. Er worden regelmatig performances, workshops en voorstellingen gegeven. De missie van Fabia is een zo groot mogelijk publiek te laten bewegen en kennis te laten maken met (dans)kunst en cultuur.
  • Stichting Luca in Den Haag. Stichting Luca verhuurt sinds vele jaren atelierruimte aan kunstenaars in het pand Maakhaven. Met de lening van Triodos Cultuurfonds neemt de stichting het pand over van de gemeente. Met een flinke renovatie en verbouwing wil de stichting het pand klaar maken voor de toekomst en het aantal verhuurbare meters vergroten.
  • Doen Invest in Groningen. Op het voormalig Suikerunie terrein wordt een broedplaats (Stadslab) gerealiseerd. Het Stadslab dient als thuisbasis van Kadepop en kunstenaars kunnen er ruimtes huren.
  • Stichting Ateliers in Tilburg. Dit is een culturele broedplaats in een prachtig monumentaal hospitaalpand. Carré, een culturele broedplaatsorganisatie, kon het pand met behulp van een financiering door Triodos Cultuurfonds van de gemeente kopen.
  • Westergasfabriek in Amsterdam. De financiering is ten behoeve van de culturele invulling (waaronder het creëren van een expositieruimte) in het hotel op het Westergasfabriekterrein.
  • Nieuwe Heren in Amsterdam. Dit betreft de aankoop van een pand als nieuwe locatie voor de ontwerpstudio van Marcel Wanders, een toonaangevende industrieel ontwerper en medeoprichter en artdirector van het designlabel Moooi. In de nieuwe studio werken veertig tot vijftig mensen aan opdrachten van klanten uit de hele wereld.
  • Geofort in Herwijnen. Geofort is een museum op het gebied van cartografie en navigatie in één van de oude forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Geofort is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig museum dat in 2016 werd beloond met de titel ‘Beste kindermuseum van de wereld’. Kinderen maken er kennis met alles wat met geotechnieken te maken heeft, zoals cartografie, GPS en andere moderne digitale technieken.

Het fonds heeft in 2017 ook een aanvullende financiering verstrekt aan:

  • Lijsterij in Rucphen. Dit is een cultureel bedrijfsverzamelpand dat door de verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Rucphen is gerealiseerd. Het betreft een additionele financiering op een sinds eind 2016 bestaande lening.

Risicoclassificatie per 31 december 2017 (als percentage van de leningenportefeuille)

Sectorverdeling (als percentage van het fondsvermogen) (cirkeldiagram)

Liquiditeitenbeheer

Triodos Cultuurfonds streeft ernaar voldoende vermogen in liquiditeiten of andere direct opeisbare tegoeden aan te houden of voor voldoende andere waarborgen te zorgen. De liquide middelen worden aangehouden op spaarrekeningen en deposito’s. Op 31 december 2017 hield het fonds 20,2% van het fondsvermogen in liquiditeiten aan. De vergoedingen op liquide middelen zijn door de huidige lage marktrente heel laag of zelfs negatief. In december heeft het fonds een gemeentelening beëindigd, anticiperend op de uitkering van nieuwe projecten met een risicorendementsprofiel dat beter bij de strategie van het fonds past.

Kwaliteit van de financieringsportefeuille

Triodos Cultuurfonds wijst alle debiteuren (leningnemers) op basis van een risicoanalyse een risicocategorie toe. In het staafdiagram hiernaast wordt per risicocategorie het volume van de portefeuille als percentage van het totaal weergegeven. Risico 1 staat voor het laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico. Sinds 2013 streeft Triodos Cultuurfonds een bredere spreiding van de risico- en rendementsmix na. Dat betekent dat het fonds het aandeel risicomijdende - en daarmee laag renderende- leningen aan gemeentes verder wil afbouwen ten gunste van projecten met een iets hoger risicoprofiel. Dit zijn bijvoorbeeld projecten op basis van overige zekerheden.

Sectorverdeling (als percentage van het fondsvermogen)

Portefeuilleverdeling (als percentage van het fondsvermogen) (cirkeldiagram)

Portefeuilleverdeling (als percentage van het fondsvermogen)

Voorzieningen dubieuze debiteuren

De kwaliteit van de leningenportefeuille is onveranderd goed. Triodos Cultuurfonds in 2017 voor het eerst sinds de oprichting in 2006 een voorziening getroffen van EUR 90 duizend.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken