Kerncijfers

Download XLS

(bedragen in duizenden euro’s)

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

91.144

96.597

97.498

97.130

101.764

Aantal uitstaande aandelen ultimo (in duizenden)

3.398

3.546

3.528

3.438

3.683

Opbrengsten uit beleggingen

2.501

2.673

3.675

2.898

3.265

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

7

542

405

Bedrijfsopbrengsten

2.508

2.673

3.675

3.440

3.670

Som der bedrijfslasten

-1.012

-1.001

-966

-963

-1.506

Bedrijfsresultaat

1.496

1.672

2.709

2.477

2.164

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

-1.273

-369

-2.338

1.899

-1.108

Resultaat

223

1.303

371

4.376

1.056

Lopende kosten ratio

1,06%

1,03%

1,00%

0,97%

1,39%

Ratio illiquide beleggingen ultimo

79,6%

92,2%

74,8%

83,7%

86,2%

Modified duration ultimo

3,1

2,5

2,3

3,2

3,6

 

 

 

 

 

 

Per aandeel

(bedragen in euro’s)

2017

2016

2015

2014*

2013*

 

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

26,82

27,24

27,63

28,25

27,63

Opbrengsten uit beleggingen

0,74

0,75

1,04

0,82

0,83

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

0,00

0,16

0,10

Bedrijfslasten

-0,30

-0,28

-0,27

-0,27

-0,38

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

-0,37

-0,10

-0,66

0,54

-0,28

Resultaat

0,07

0,37

0,11

1,23

0,27

 

 

 

 

 

 

Rendement Triodos Cultuurfonds (inclusief herbelegging van dividend)

 

1 jaar

3 jaar
gem.

5 jaar
gem.

10 jaar
gem.

Sinds oprichting
gem.

 

 

 

 

 

 

Op basis van transactieprijs

1,1%

1,0%

1,7%

2,8%

2,5%

Op basis van intrinsieke waarde jaarre­kening

0,2%

0,7%

1,5%

2,7%

2,4%

 

 

 

 

 

 

Er bestaat een verschil tussen de rendementen berekend op basis van de transactieprijs per aandeel en de intrinsieke waarde per aandeel op basis van de intrinsieke waarde per ultimo boekjaar. De afwijking is een resultaat van een meer recentere herwaardering van de beleggingen van Triodos Cultuurfonds.

Dividendrendement Triodos Cultuurfonds

 

2016

2015

2014

2013

2012

*

Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

**

Het dividendrendement over het afgelopen boekjaar kan worden berekend na uitkering van het dividend.

 

 

 

 

 

 

Dividendrendement**

1,8%

2,8%

2,6%

2,2%

2,6%

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken