Winst- en verliesrekening

over 2017

Download XLS

(in duizenden euro’s)

Noot*

2017

2016

*

Zie de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Direct resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit beleggingen

11

2.479

2.637

 

 

 

 

Indirect resultaat uit beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

11

7

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

11

-1.273

-369

 

 

 

 

Overige resultaten

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

Interest liquide middelen

 

22

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

1.235

2.304

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

 

 

Beheerkosten

12

-748

-765

Bewaarkosten

13

-36

-36

Overige kosten

14

-228

-200

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfslasten

 

-1.012

-1.001

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

223

1.303

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken