Kasstroomoverzicht

over 2017

Download XLS

(in duizenden euro’s)

2017

2016

 

 

 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

 

 

Ontvangen opbrengsten uit leningen u/g

2.493

2.603

Investeringen leningen u/g

-7.623

-18.819

Desinvesteringen leningen u/g

22.821

2.479

Vrijval deposito’s

2.000

3.000

Beheerkosten en overige kosten

-956

-924

Overige betalingen en ontvangsten

25

59

 

 

 

 

 

 

 

18.760

-11.602

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Uitgifte van aandelen

8.720

11.374

Terugkoop van aandelen

-12.869

-10.769

Uitkering uit agio

-17

Betaald dividend

-1.700

-2.694

 

 

 

 

 

 

 

-5.866

-2.089

 

 

 

 

 

 

Mutatie geldmiddelen

12.894

-13.691

 

 

 

Liquide middelen begin verslagperiode

5.506

19.197

Mutatie geldmiddelen

12.894

-13.691

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen eind verslagperiode (noot 4)

18.400

5.506

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken