Missie en impact in 2015

2.693 kunstenaars

hebben door
Triodos Cultuurfonds
gefinancierde
atelierruimte gehuurd

Kunst en cultuur vervullen een essentiële maatschappelijke functie en zijn belangrijke bronnen voor maatschappelijke vernieuwing. Creatieve expressie inspireert, daagt uit, biedt nieuwe perspectieven en slaat bruggen.

Triodos Cultuurfonds draagt hieraan bij door te beleggen in projecten die de ontwikkeling en het behoud van cultuur stimuleren en daarmee de kwaliteit van leven bevorderen. Een stad met een theater is aantrekkelijk om in te wonen en een leegstaande fabriek die omgetoverd wordt tot een culturele broedplaats trekt nieuw publiek.

Triodos Cultuurfonds heeft in 2015 een hoog aantal nieuwe leningen verstrekt. Het fonds verstrekte aan zes nieuwe en drie bestaande klanten in totaal voor EUR 3,2 miljoen aan nieuwe leningen. Onder de nieuwe klanten bevinden zich beeldende kunstenaars en culturele centra.

In totaal financiert Triodos Cultuurfonds nu 38 projecten in de culturele sector.

Dankzij deze financieringen kunnen 2.693 (2014: 2.144) kunstenaars gebruikmaken van betaalbare atelierruimte. Door de projecten waar Triodos Cultuurfonds als financier bij betrokken is, konden 2,9 miljoen (2014: 2,6 miljoen) mensen van cultuur genieten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken