Betalen, sparen, beleggen, vermogensbeheer, een ondernemerskrediet of een hypotheek. Veel mensen en organisaties regelen hun bankzaken inmiddels bij Triodos Bank. Eind 2020 waren alleen al in Nederland 367.644 klanten onderdeel van de Triodos-beweging. Klanten waarderen ons volgens de Consumentenbond met een 8,7. In het BrandZ-onderzoek van Kantar komen we uit de bus als meest duurzame merk van Nederland en in de Vertrouwensmonitor Banken scoren we onder consumenten het hoogst van alle banken op vertrouwen en maatschappelijke betrokkenheid.

Veranderkracht van geld

Ook internationaal timmert Triodos Bank aan de weg. Het beheerd vermogen groeide in 2020 met 14% naar 20,3 miljard. We zijn inmiddels actief in 66 landen. Bijvoorbeeld via hetTriodos Fair Share Fund, waarmee we ondernemers in ontwikkelingslanden helpen met kredieten afsluiten, spaargeld veilig wegzetten en werkgelegenheid creëren. De coronapandemie raakt de meest kwetsbare mensen. Daar waar nodig kan dit microfinancieringsfonds extra financiering verstrekken of bestaande leningen herstructureren.

Wereldwijd staat de teller nu op 728.056 klanten. Zij zijn er, net als wij, van overtuigd dat geld veranderkracht heeft. Dat geld de goede kant op moeten rollen. Naar een nieuwe economie. Naar eerlijker, menselijker en groener. Een reset. Van ongelijk en grijs naar sociaal en groen. Van winst voor de enkelen naar waarde voor ons allemaal.

Economische reset

Die nieuwe economie is harder nodig dan ooit. Volgens het meteorologische instituut KNMI, waar ook het klimaatonderzoek van Nederland samenkomt, wordt bij ongewijzigd beleid de kritische grens van anderhalve graad wereldwijde opwarming mogelijk al over negen jaar bereikt. Vanwege de economische klappen door de coronapandemie groeit de ongelijkheid in de wereld en dreigen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties niet op tijd te halen. Het opleidingsniveau en de achtergrond van de ouders bepalen ook in Nederland nog steeds in sterke mate het onderwijssucces van hun kinderen. En de Nederlandse samenleving doet een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van ieder individu. Maar voor kwetsbare mensen is deelname aan diezelfde samenleving helemaal niet vanzelfsprekend.

Niet voor niets pleitten onze economen Kees Vendrik en Hans Stegeman bij het begin van de pandemie ervoor om de coronacrisis aan te grijpen om een grote, duurzame stap vooruit te zetten. Als dit niet het moment is, wanneer dan wel? In mei 2020 lieten we daarom in een speciale reset-campagne met vijf bouwstenen zien welke kant geld op moet rollen. Zo wil de bank niet terug naar een economie die zich puur richt op winst en groei, zouden bedrijven tot hogere buffers moeten worden verplicht, moeten economische wederopbouw en klimaatbeleid hand in hand gaan, moeten we meer inzetten op lokale, duurzame landbouw en voedselproductie en zou het gemeenschapsbelang een extra zetje van de overheid moeten krijgen.

Change finance

Onderdeel van die agenda is onze oproep aan banken om versneld hun fossiele assets af te bouwen en zich meer te richten op het financieren van de transitie naar een duurzame samenleving. Verheugend in dat licht is dat in 2020 een groot aantal banken zich heeft aangesloten bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Die vereniging, opgericht door onder meer Triodos Bank, wil een gezamenlijke manier opstellen om te bepalen wat de invloed van hun investeringen is op de biodiversiteit, en die invloed zo klein mogelijk te houden.

Ook op het gebied van hypotheken liet Triodos Bank in 2020 haar koplopersrol zien door als eerste bank de leennorm aan te passen voor woningen die niet duurzaam genoeg zijn. De bank koppelt sinds 1 augustus het maximale leenbedrag aan de energieprestaties van een woning. Dat betekent dat wanneer iemand een onzuinig huis op het oog heeft, deze persoon minder kan lenen. Het werkt echter ook de andere kant op; wie een energiezuinig huis op het oog heeft of een onzuinig huis wil verduurzamen kan juist extra en gunstig bijlenen. Door de leenruimte voor onzuinige woningen te verlagen in combinatie met een gunstig rentetarief voor bijlenen voor verduurzaming, wil Triodos Bank huiseigenaren stimuleren energie te besparen.

We staan naast onze klanten

Duurzaam bankieren betekent ook in moeilijke tijden samen naar oplossingen zoeken. Veel ondernemende klanten zien door de coronapandemie hun inkomsten teruglopen of zelfs geheel verdwijnen. Dat geeft veel onzekerheid over bijvoorbeeld financieringen, betaaloplossingen en overheidsregelingen. Onze mensen doen er alles aan om klanten zoveel mogelijk te steunen. Door naast onze klanten te staan. Door aflospauzes voor duurzame ondernemers en instellingen die in de kern gezond zijn, maar nu zwaar worden getroffen. Speciaal voor kleine ondernemers die nog geen kredietklant waren maar wel Triodos Bank als huisbank hebben, heeft de bank in no time een helpdesk vooroverbruggingskredieten voor kleine ondernemers ingericht. Ook op die manier hebben we klanten in bijvoorbeeld de horeca en cultuur extra lucht kunnen geven.

Geld moet rollen

Niet alleen ons merk en ons klantenbestand, maar ook onze balans groeit al jarenlang gestaag. Het totale saldo op de Nederlandse betaal- en spaarrekeningen steeg in 2020 met 604 miljoen tot ruim 5 miljard. De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg 698 miljoen (+23%), dankzij een forse groei van de particuliere hypothekenportefeuille met 721 miljoen. Ook zien we dat steeds meer mensen bewust kiezen voor beleggen via Triodos Bank, om zo te bouwen aan hun vermogen én een duurzame toekomst. Het vermogen in Triodos beleggingsfondsen nam in 2020 fors toe.

We slagen goed in onze belofte om het geld van spaarders en beleggers te verbinden aan de dromen en ambities van ondernemers. Stuk voor stuk sociale innovatieve ondernemers die onze missie delen. Hugo Groenemans is zo’n gedreven ondernemer. Toen hij overstapte van de gasindustrie naar de windsector ontdekte hij dat er behoefte is aan duurzaam geproduceerd gas om de energietransitie compleet te maken: groene waterstof. Hij begon daarom de startup Hygro , samen met Jan Willem Langelaar. Hun waterstofmolen zet opgewekte windenergie direct om in waterstof. Voor deze decentrale wijze van waterstofproductie is geen duurzaam opgewekte elektriciteit nodig: het trekt dus geen wissel op de bestaande productiecapaciteit van duurzame energie. Voor de financiering werkt Hygro samen met Triodos Groenfonds.

Bijdragen aan duurzaam herstel

Als bank die stevig geworteld is in de reële economie willen we zoveel mogelijk bijdragen aan een duurzaam herstel van onze economie. Op korte termijn zullen de klanten van Triodos Bank met economische uitdagingen worden geconfronteerd, vooral als coronasteunregelingen van de overheid aflopen. Tegelijkertijd zien we dat onze ondernemende klanten - en dus Triodos Bank zelf - op de middellange en lange termijn goed gepositioneerd zijn om deel uit te maken van een nieuwe economie. Samen met hen, en gesteund door een groeiende beweging van duurzame spaarders en beleggers, werken we met energie en optimisme aan een eerlijke, groene en sociale samenleving.

Pauline Bieringa

Algemeen Directeur
Triodos Bank Nederland

Kerncijfers

in duizenden euro’s1

2020

2019

 

 

 

Toevertrouwde middelen

5.271.173

4.667.266

Aantal rekeningen

462.714

443.173

 

 

 

Kredieten

3.987.316

3.328.292

Aantal

35.980

34.586

 

 

 

Balanstotaal2

6.696.893

5.299.578

Fondsen in beheer

791.061

800.293

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

7.487.954

6.099.871

 

 

 

Totaal baten

112.657

96.003

Bedrijfslasten

-80.531

-73.282

Waardeveranderingen van vorderingen

-4.442

1.782

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

27.684

24.503

Belastingen bedrijfsresultaat

-6.365

-5.748

 

 

 

Nettowinst

21.319

18.755

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

340

293

1

De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

2

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.