Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Sociale projecten zijn in populaire steden vaak lastig te realiseren. Niet alleen zijn ze erg duur, maar geschikte projecten worden meestal ook weggekaapt door de gebruikelijke spelers op de markt. Zij hebben het voordeel dat ze slagvaardiger kunnen opereren dankzij de snellere goedkeuring van commissies. Tegen deze achtergrond waren we erg blij het voormalige seniorencentrum St. Hildegard in Düsseldorf-Garath te kunnen verhuren aan de Stichting Graf Recke. De exploitant en vorige eigenaar van het ouderencentrum had op het naastliggende terrein nieuwbouw gepleegd. Voor hem was het belangrijk dat het gebouw in de toekomst in gebruik zou blijven voor een sociaal doel. De nieuwe huurder heeft hieraan gehoor gegeven door in het monumentale pand in hartje Düsseldorf een beschermd wonen-voorziening te bouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen met bijzondere behoeften of een verstandelijke beperking.

Het gebied is ook opgenomen in een stadsontwikkelingsproject. Doel daarbij is de wijk klaar te maken voor de toekomst. Op basis van een goed onderbouwde analyse en de deelname van bewoners en betrokkenen op meerdere niveaus is er een concept uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling van de wijk: "Garath 2.0 – Vormgeven aan verandering". De uitdaging hierbij was de betrokkenen ervan te overtuigen een kinder- en jeugdvoorziening in Garath te realiseren en de bestaande angst en vooroordelen weg te nemen.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak?

Iedereen die in de vastgoedsector werkt is er ongetwijfeld mee bekend: met name monumentale panden en bouwvergunningsprocedures kunnen veel tijd in beslag nemen. Daarom hebben we vanaf het begin een meersporenaanpak voor dit project gehanteerd, waarbij we veel processen naast elkaar in gang hebben gezet en aangestuurd. Dit betekende dat we al veel punten hadden afgerond die we normaal gesproken pas na het verlenen van de bouwvergunning hadden kunnen aanpakken.

Daarnaast hebben we ons netwerk ingezet om de overheid, lokale politici en inwoners er in vroeg stadium bij te betrekken. In het aansluitende stem- en participatietraject konden we de overgrote meerderheid inspireren zich achter het project te scharen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw organisatie?

Als duurzame bank is Triodos Bank heel belangrijk voor ons. Wij hebben gekozen voor Triodos Bank omdat de filosofie van deze bank het beste bij ons past, en niet om economische redenen. Anders dan andere commerciële banken begrijpt Triodos Bank veel beter welke bijzondere vraagstukken een rol spelen bij het financieren van een dergelijk gebouw voor een sociale instelling. De contactpersonen weten gewoon waar ze het over hebben en zijn veel flexibeler in het omgaan met bijzondere vraagstukken. Voor ons was het relatieniveau van meet af aan heel belangrijk.

Welke impact heeft uw organisatie op de sector?

We wilden op het speciale terrein van maatschappelijk vastgoed laten zien dat deze sector anders kan functioneren en niet alleen door cijfers wordt bepaald. Vooral met het project in Düsseldorf-Garath maken we duidelijk dat maximale winstgevendheid niet altijd de doorslag hoeft te geven. Een gebouw kan duurzaam worden beheerd als het past in de structuur van de wijk en niet als een vreemde eend in de bijt wordt gezien.

Welke invloed heeft uw organisatie op de samenleving?

We zijn heel bij dat we erin slagen een dubbel voordeel te behalen: het is geen schande rendement te genereren, maar tegelijkertijd stemt het ons tevreden dat we iets goeds tot stand brengen. Als ondernemers nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven we de lokale mensen iets terug. Dat geeft een gevoel van voldoening. We hadden ook iets anders met de locatie kunnen doen, bijvoorbeeld een aanvraag indienen om er een pension te vestigen. Maar we hebben bewust gekozen voor onze sociale oplossing. We wilden een demonstratieproject opzetten met een perspectief van langdurig gebruik voor de gehele wijk.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank heeft ons van begin af aan ondersteund bij de ontwikkeling van onze visie van een baanbrekend sociaal centrum en de realisatie daarvan samen met de Stichting Graf Recke. Triodos Bank gelooft namelijk net als wij, dat de duurzaamheid van een gebouw ook tot uitdrukking komt in de gebruiksvorm – met behoud van de bijzondere bouwstijl van de beroemde architect Gottfried Böhm – en de wijze waarop het gebouw in de wijk is ingepast.