Hollandse molen + wind = waterstof

Om succesvol de overstap te maken naar een volledige duurzame energievoorziening is meer nodig dan zon en wind alleen. Er is grote behoefte aan innovatieve, kleinschalige energieprojecten van gedreven ondernemers, ook op het gebied van energie-efficiency. De eerste Nederlandse waterstofmolen is een mooi voorbeeld.

Hugo Groenemans is zo’n gedreven ondernemer. Toen hij overstapte van de gasindustrie naar de windsector ontdekte hij dat er behoefte is aan duurzaam geproduceerd gas om de energietransitie compleet te maken: groene waterstof. Hij begon daarom de startup Hygro, samen met Jan Willem Langelaar. Hun waterstofmolen zet opgewekte windenergie direct om in waterstof. Voor deze decentrale wijze van waterstofproductie is geen duurzaam opgewekte elektriciteit nodig: het trekt dus geen wissel op de bestaande productiecapaciteit van duurzame energie.

Goedkoper

Daarnaast zijn er andere grote voordelen. Met deze techniek kan er ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde waterstoffabrieken meer waterstof uit windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten. „Onze windmolens kunnen gemiddeld veertig procent meer energie opwekken dan gewone windmolens”, legt Groenemans uit. „Normale windmolens schakelen nu vaak uit bij een windkracht van 4,5 of hoger omdat ze dan meer energie opwekken dan elektriciteitskabels aankunnen. Wanneer je windenergie meteen omzet naar waterstof heb je dat probleem niet.” Eind mei van dit jaar is de bouw van de eerste Hygromolen in Wieringermeer gestart. Naar verwachting zal de turbine in het tweede kwartaal van 2021 operationeel zijn.

Samenleving verduurzamen

Voor de financiering werkt Hygro samen Triodos Groenfonds. Het fonds investeert in projecten die onze samenleving verduurzamen en de energietransitie aanjagen. „Denk hierbij aan het opwekken van schone energie, het verantwoord produceren van ons voedsel tot het duurzaam bouwen van onze toekomstige woningen”, zegt Angeles Toledo, Fondsmanager Triodos Groenfonds. Omdat Hygro bijdraagt aan het probleem van energieopslag past het bedrijf goed in dat profiel.

Lef én verantwoordelijkheid

„Wat bij ons vooropstaat, is dat we met de ondernemer meedenken. Binnen het financieringslandschap hebben we een heel eigen rol, al jarenlang. In 1985 financierden we de eerste windturbine. Inmiddels is dat voor alle banken mainstream. We zijn vaak het eerste schaap over de dam. Met lef én op een verantwoordelijke manier. We stappen in voor de lange termijn, daardoor kunnen we tijd in het voortraject steken. In principe blijven we aan boord, tot het afgerond is.”

Maatschappelijk draagvlak

Relatiemanager Harold Hofenk van Triodos Bank Nederland is meer dan twee jaar betrokken bij Hygro en enthousiast over het project: „Het is de eerste windturbine die rechtstreeks waterstof gaat maken, dat is echt uniek en heel efficiënt. Deze techniek gaat dus niet ten koste van (groene) stroom en kan daardoor rekenen op maatschappelijk draagvlak. Dat maakt het voor ons interessant.”

De cirkel doorbreken

De relatiemanagers hebben de taak om de dromers van de doeners te onderscheiden. Een project moet technisch kloppen en haalbaar zijn. Hofenk: „Soms denk je: waarom heeft nog niemand dat eerder gedaan? Om het goed te beoordelen, krijgen we assistentie van technische adviseurs. Van onze klanten hoor ik terug dat wij eerder durven te investeren en er meer tijd aan besteden dan de grootbanken. Zeker bij nieuwe projecten is het een zoektocht: ga je die windturbine al bouwen voor er genoeg afzetmogelijkheden zijn voor waterstof? Maar ja, die afzet komt pas als er genoeg aanbod is. Wij denken mee over hoe je die loop kunt doorbreken. Tegelijk beschermen we onze investering met veiligheidsmarges. Zo is deze windmolen ook zonder waterstof bruikbaar.”

Inkomensverdeling

Triodos Groenfonds investeert ook in energiecoöperaties die parken aanleggen voor het opwekken van zonne-energie. Het eigendom is in handen van van de mensen in de omgeving en zij delen mee in de opbrengst. Zo ontstaat veel draagvlak bij omwonenden voor verduurzaming. Hofenk: „We besteden veel tijd aan uitleggen en mensen meenemen in het gehele proces. Belangrijk, omdat de energietransitie niet alleen een technisch verhaal is, maar ook gaat over inkomensverdeling. Een deel van de energiewinsten zou in onze visie ten goede moeten komen aan de gemeenschap om hun wijk te verduurzamen.”

Goedgevulde investeringsportefeuille

Over een duurzame toekomst is Hofenk is optimistisch: „Ik zie veel mooie nieuwe energieprojecten. Willen we in Nederland naar vijftig procent duurzame energie in 2030 en naar honderd procent in 2050, dan hebben we daar veel innovatie voor nodig. Wij zijn daar als Triodos Groenfonds klaar voor, onze investeringsportefeuille is goed gevuld. Het zou mooi zijn als meer geld in het fonds stroomt; de projecten zijn er.”