Betalen, sparen, beleggen, een ondernemerskrediet of een hypotheek. Steeds meer mensen en organisaties regelen hun bankzaken bij Triodos Bank. Eind 2019 waren alleen al in Nederland 370.000 klanten onderdeel van de Triodos-beweging. Het aantal betaal- en spaarrekeningen steeg van 462.250 naar 487.916. Klanten waarderen ons volgens de Consumentenbond met een 8,9.

Ook internationaal timmert Triodos Bank aan de weg. Het beheerd vermogen groeide in 2019 met 14% naar € 17,7 miljard. We zijn inmiddels actief in 66 landen. Bijvoorbeeld via de microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management, waarmee we ondernemers in ontwikkelingslanden helpen met kredieten afsluiten, spaargeld veilig wegzetten en werkgelegenheid creëren.

Wereldwijd staat de teller nu op 721.000 klanten. Zij zijn er, net als wij, van overtuigd dat geld veranderkracht heeft. Dat we een keuze hebben. Dat we samen gewoontes kunnen doorbreken. Niet morgen, maar vandaag nog. In het belang van de aarde, toekomstige generaties en van onszelf.

Dat is harder nodig dan ooit. Ons klimaat en onze samenleving raken steeds meer ontwricht. We zien het aan de stijgende temperaturen. De soorten die uitsterven. De armen die arm blijven, terwijl een steeds groter deel van onze welvaart in handen komt van steeds minder mensen. Grote vraagstukken, die vragen om grote veranderingen.

Wij stimuleren een ander financieel systeem

Dat betekent ook een ander financieel systeem. Het huidige systeem moedigt korte termijn denken aan. Terwijl het juist ruimte moet bieden om zaken als klimaatverandering aan te pakken. Samen met andere partijen werken we er hard aan om dit te veranderen. Een bijzonder moment in 2019 was de ondertekening in New-York van de VN-Principes voor verantwoord bankieren, waarvan Triodos Bank een van de initiatiefnemers is. Niet eerder hebben zoveel banken wereldwijd zich gecommitteerd aan de aanpak van actuele maatschappelijke problemen, waaronder de klimaatcrisis en ongelijkheid.

Maar ook dichter bij huis waren we in 2019 zeer actief. Zo hebben we meeonderhandeld aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarnaast zijn we mede-initiatiefnemer van het commitment van de financiële sector aan klimaatactie in Nederland en Spanje. Dit zal er toe leiden dat Nederlandse en Spaanse banken versneld hun schadelijke miljardeninvesteringen in bijvoorbeeld de bio-en fossiele industrie afbouwen. En dat banken dit meetbaar maken en erover rapporteren. Wij kunnen melden dat inmiddels 100% van onze assets wordt beoordeeld volgens de methodiek van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Wij zijn poortwachter

Zoals de gehele financiële sector heeft ook Triodos Bank te maken met de uitdaging van toenemende wet- en regelgeving. We zien dat criminelen steeds slimmer worden, en dus leggen wij en de toezichthouder de lat steeds hoger. Triodos Bank Nederland heeft als een van de poortwachters van het financiële systeem het beleid, de bijbehorende werkprocessen en de monitoringsystemen inmiddels zo ingericht dat wij in lijn zijn met de geldende kaders van wet- en regelgeving.

We werken aan een betere wereld

Niet alleen ons merk en ons klantenbestand, maar ook onze balans groeit al jarenlang gestaag. Het totale saldo op de Nederlandse betaal- en spaarrekeningen steeg in 2019 met € 633 miljoen tot bijna € 4,7 miljard.

We slagen goed in onze belofte om dit geld van spaarders te verbinden aan de dromen en ambities van ondernemers. Stuk voor stuk sociale innovatieve ondernemers die onze missie delen. Zoals Chocolatemakers, een ambachtelijke ‘bean to bar' chocoladefabriek in Amsterdam. Of het G.T. van der Bijl molenterrein dat zich als historisch erfgoed uit de Gouden Eeuw inzet voor de transitie naar een Groene Eeuw. Op Mijn Geld Gaat Goed en in onze app kun je altijd en overal zien welke door Triodos Bank gefinancierde ondernemers werken aan een betere wereld.

De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg € 429 miljoen (+17%), inclusief een groei van de particuliere hypothekenportefeuille met € 393 miljoen. Ook zien we dat steeds meer mensen bewust kiezen voor beleggen via Triodos Bank, om zo te bouwen aan hun vermogen én een duurzame toekomst.

We staan naast onze klanten

De pandemiecrisis leert ons wat er echt toe doet. De ander. De mensen waar je van houdt. Je omgeving. Wat je eet. Waar je kunt helpen. Niet eerder in onze recente geschiedenis is ons dit zo duidelijk gemaakt. Als bank die stevig geworteld is in de reële economie, willen we zoveel mogelijk bijdragen aan een duurzaam herstel van onze economie. Door naast onze klanten te staan. Door aflospauzes voor duurzame ondernemers en instellingen die in de kern gezond zijn, maar nu zwaar worden getroffen. Door positieve verandering te financieren. Zodat als geld weer gaat rollen, zowel mens als maatschappij daarvan profiteren.

Matthijs Bierman

Managing Director
Triodos Bank Nederland

Kerncijfers

*

De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

in duizenden euro’s

2019

2018*

Toevertrouwde middelen

4.666.000

4.031.752

Aantal rekeningen

443.173

459.383

 

 

 

Kredieten

3.317.164

2.712.248

Aantal

34.586

32.850

 

 

 

Balanstotaal1

5.294.143

4.646.015

Fondsen in beheer

800.293

631.280

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

6.094.436

5.277.295

 

 

 

Totaal baten

95.375

85.746

Bedrijfslasten

–73.371

–61.822

Waardeveranderingen van vorderingen

1.104

1.840

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

23.108

25.764

Belastingen bedrijfsresultaat

–5.534

–6.033

Nettowinst

17.574

19.731

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

293

244