2015 Sociale projecten en sociale huisvesting Simon Conway, bestuurssecretaris van Thera Trust

Wat was de uitdaging voor dit project?

Thera ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking en het vinden van een geschikte woonruimte voor mensen die aangepaste huisvesting nodig hebben. Een dergelijke woonruimte is voor de mensen die wij ondersteunen essentieel willen zij een goed en zelfstandig leven leiden in hun buurt. Hoewel meer mensen Thera om hulp hebben gevraagd, konden we vaak pas steun verlenen als ze geschikte huisvesting hadden gevonden. Dit bracht ons ertoe op zoek te gaan naar financiering om woonruimte te kopen en aan te passen – “een gewoon huis in een gewone straat” – voor mensen die anders nergens terecht konden.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Forward Housing SW, onze huisvestingsorganisatie, beschikt over een team van deskundigen die werken met personen, hun families, verzorgers en een ondersteunend netwerk om een geschikte woning te vinden en deze helemaal aan de behoeften van iemand aan te passen. Vervolgens wordt de woning verhuurd aan een woningbouwvereniging zodat de betreffende persoon een huurovereenkomst kan sluiten met de zekerheid van woonruimte die dat biedt. Tegelijk profiteert diegene van de hoogwaardige dagelijkse ondersteuning die een van de zorgorganisaties van Thera verleent.

Welke impact heeft Triodos Bank op jullie project?

Triodos Bank heeft Thera geholpen 2 miljoen pond aan te trekken door de uitgifte van obligaties voor goede doelen. Naast het helpen verstrekken van een woning aan enkele mensen die wij ondersteunen – en die tot de meest kwetsbaren in de samenleving behoren – heeft Triodos Bank Thera Trust in contact gebracht met tal van nieuwe investeerders, die belangstelling beginnen te krijgen voor onze organisatie en de manier waarop wij werken. Ook heeft Triodos Bank onze denkwijze verandert, waardoor we nu een bredere reeks financiële opties overwegen en de deur openstaat naar andere financieringstrajecten, elk met hun eigen risico en complexiteit.

Welke impact heeft uw project op de sector?

We zijn er trots op mensen met een verstandelijke beperking arbeidsmogelijkheden te bieden in directeurs- en andere leidinggevende functies binnen de Group. Volgens ons zijn we de enige grote aanbieder van steun aan volwassenen met een verstandelijke beperking in het Verenigd Koninkrijk waar betaalde bestuursleden met een verstandelijke beperking zitting hebben in de raad van bestuur. Momenteel zijn er acht van deze bestuursleden bij ons in functie, wat bewijst dat mensen met een verstandelijke beperking leidinggevende capaciteiten bezitten. In de visie van onze organisatie staat dat voorop.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

We zijn van mening dat mensen met een verstandelijke beperking leiders in de samenleving kunnen zijn. Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven. Bestuursfuncties binnen de organisatie laten vervullen door mensen met een verstandelijke beperking en de talloze manieren waarop mensen die we ondersteunen worden betrokken bij de algemene koers en de directie van Thera zijn hier een duidelijk bewijs van. Ook proberen we mensen te helpen bij het opbouwen van vriendschappen en netwerken bij hen in de buurt en om hun afhankelijkheid van betaalde formele ondersteuning te verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar de capaciteit van deze wijken te vergroten om mensen met een verstandelijke beperking op te nemen – mensen die in het verleden werden weggestopt – en buurtbewoners te laten zien dat deze mensen met de juiste steun tot grootse dingen in staat zijn. Voor de mensen die we ondersteunen willen we een grotere mate van inclusiviteit en bewustzijn creëren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Voor ons is het belangrijk waar mogelijk te werken met organisaties die ethisch gericht zijn. We waren echt blij dat Triodos Bank graag met Thera in zee wilde gaan en daar mensen bij wilde betrekken die wij ondersteunen. De meningen en opmerkingen van mensen die wij ondersteunen geven vorm aan onze activiteiten en werkwijzen. Triodos Bank wilde horen wat zij te zeggen hadden en stond welwillend tegenover hun behoeften en wensen. Voor ons is het fantastisch om te werken met een financiële instelling die niet alleen investeert in de duurzaamheid van onze projecten, maar die ook onze passie deelt voor het verlenen van de optimale service die het beste voorziet in de behoeften van de mensen die wij ondersteunen.