2019 Microfinanciering

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Voor het beoefenen van landbouw is een holistische benadering nodig. Dit houdt in dat financiële instellingen een “interne speler” in de waardeketen moeten zijn in plaats van alleen maar een leninggever. Aggregatie, marktverbindingen en adviesdiensten met financiën als basis zijn hierbij de sleutelwoorden. Dat is het streven van Samunnati.

Wat was er zo innovatief aan de aanpak?

Samunnati richt zich uitsluitend op de financiering van de waardeketen voor de landbouwsector. Gezien het grote aandeel kleine boeren, waarvan de meeste pachtboeren zijn, is aggregatie als boerencollectief een belangrijke dimensie voor de drempelwaarde. Maar aggregatie is alleen zinvol als er aan de inputkant of na de oogst marktverbindingen worden gelegd. Hiervoor zijn financiële oplossingen op maat noodzakelijk. Zodra deze verbindingen zijn gelegd, worden adviesdiensten die zijn gericht op meer productiviteit voor de boeren relevant. Samunnati wil dit bewerkstelligen door samen te werken met boerenproducentenorganisaties (BPO's), het opbouwen van zijn institutionele capaciteit en het samenbrengen van marktverbindingen. Wij bieden alle spelers in de agrarische waardeketen tijdige en betaalbare financiering op maat: van kleine boeren, BPO’s en boerencollectieven tot agrarische bedrijven.

Samunnati is een woord uit het Sanskriet dat collectieve groei, collectieve voorspoed en collectieve verheffing betekent. Wij willen een ecosysteem voor de agrarische sector creëren dat de positie van alle spelers in deze sector verbetert.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Samunnati is in 2014 begonnen en werkt op dit moment samen met meer dan 500 BPO's. Meer dan 4 miljoen boeren in 16 Indiase staten zijn lid. Wij zijn vooral actief in onze thuisstaat Tamil Nadu. De laatste tijd zijn wij gaan uitbreiden naar andere gebieden en andere agrarische waardeketens. De schuldfinanciering die wij van Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund en Hivos-Triodos Fund hebben ontvangen draagt bij aan de uitvoering van onze ambitie om te groeien.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Wij zijn een pionier op het gebied van agrarische financieringen met een holistische aanpak. Wij willen een ecosysteem voor de agrarische sector creëren dat de positie van alle spelers in deze sector verbetert. Met de hulp van verschillende partners pakt Samunnati basisproblemen aan, terwijl het er tegelijkertijd voor zorgt dat iedereen in het agrarische ecosysteem kan groeien.

Wij ondersteunen een sector die essentieel is voor het levensonderhoud van miljoenen mensen en verkennen de niche voor duurzame ecosysteemontwikkeling. Wij doen meer dan alleen het verstrekken van financieringen. Wij geven ook advies, bijvoorbeeld om boeren te trainen in het verhogen van hun opbrengst en het verkopen van de oogst door samen te werken met ondernemingen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Wij stimuleren klimaatslimme landbouwnormen, waarbij gewassen op het ideale moment worden geoogst.

Welke invloed heeft uw bedrijf op de gemeenschap?

Wij begrijpen wat de behoeften van kleine boeren zijn. Als “interne speler” in de waardeketen die zich richt op de waarde van de markt voor kleine boeren, vernieuwen wij onze aanpak voortdurend door agrarische waardeketens oplossingen op maat te bieden. Door kleine boeren te verenigen in boerenproducentenorganisaties bieden we bovendien toegang tot lokale markten, verwerkingsfaciliteiten en trainingsprogramma’s.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Bij Triodos Bank zijn wij net als Samunnati van mening dat toegang tot financiering essentieel is voor economische, sociale en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien hebben wij dezelfde holistische aanpak voor de financiering van de landbouwsector: niet alleen kijken naar de individuele boer, maar naar alle spelers in de agrarische waardeketen. Met deze holistische aanpak kun je een eerlijk en inclusief ecosysteem voor de Indiase landbouwsector creëren.