2017 Microfinanciering

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Officiële financiële instellingen laten de markt voor het financieren van taxi’s vrijwel ongemoeid. De Peruviaanse markt voor autoleningen is geconcentreerd rond een paar spelers en richt zich op het financieren van de aanschaf van nieuwe auto’s door kapitaalkrachtige klanten. Daarnaast is het zo dat het huidige taxiwagenpark voornamelijk uit oudere, vervuilende auto’s bestaat. Van de taxi’s in Lima is 30% meer dan vijftien jaar oud. Volgens de gemeentelijke verordeningen die vanaf 2016 van kracht zijn, moeten deze taxi’s worden vervangen.

Alleen Acceso Crediticio is actief op de prille officiële markt in Peru voor voertuigkredieten bestemd voor chauffeurs met een laag inkomen en milieuvriendelijke taxi’s.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Acceso Crediticio is een Peruviaanse financiële dienstverlener die in 2011 is opgericht en veel ervaring heeft met autoleningen. De onderneming vervult een belangrijke rol op het gebied van financiële inclusie: 70% van de klanten heeft geen rekening bij een andere financiële instelling. Eén op de vijf opent voor het eerst een rekening als ze klant worden.

De klanten van deze instelling zijn over het algemeen taxichauffeurs met een laag inkomen die anders beperkte mogelijkheden zouden hebben om zelf eigenaar van hun taxi te zijn. Acceso richt zich vooral op het verstrekken van kredieten voor taxi’s die rijden op CNG (compressed natural gas ofwel aardgas onder druk). Voertuigen op CNG vormen een schoner en efficiënter alternatief voor taxi’s die rijden op een fossiele brandstof. In die zin draagt Acceso rechtstreeks bij aan het tegengaan van klimaatverandering door het aantal vervuilende auto’s in Peru terug te dringen.

Welke impact had Triodos Bank op uw project?

Met de kredieten die door Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund worden verstrekt kan Acceso Crediticio haar bereik vergroten. Kredieten worden in plaatselijke valuta verstrekt, wat betekent dat Acceso het valutarisico niet hoeft te dragen. Dit geldt ook voor de klanten van Acceso Crediticio omdat de kredieten in de lokale valuta zijn. Dankzij deze kredieten heeft Acceso haar bereik weten te vergroten tot 14.850 klanten, zonder een omvangrijk en mogelijk duur kantorennet te hoeven opzetten.

Welke impact heeft het bedrijf op de sector waarin het actief is?

Acceso Crediticio richt zich op het financieren van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de automobielindustrie, met een duidelijk accent op financiële inclusie. Als pionier van dit soort financiering in Peru is Acceso vernieuwend in de markt en voor anderen een voorbeeld dat navolging verdient.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Acceso Crediticio is in Peru de grootste verstrekker van kredieten voor taxi’s die rijden op CNG. Deze nadruk op CNG-voertuigen maakt het bedrijf uniek. Bijna 70% van de kredietportefeuille wordt toegewezen aan micro-, kleine of middelgrote ondernemingen die CNG-voertuigen willen aanschaffen of die hun benzineauto’s geschikt willen maken voor CNG. Al met al genereert Acceso Crediticio hierdoor een sterke maatschappelijke en ecologische impact. Acceso helpt chauffeurs te voorzien in hun levensonderhoud en draagt bij aan een gezonder, schoner milieu voor de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Acceso Crediticio heeft een uniek bedrijfsmodel. Dit biedt de fondsen van Triodos Investment Management de kans een sterke impact te maken op het vlak van financiële inclusie en het milieu, in een segment dat momenteel onvoldoende wordt bediend door lokale en internationale investeerders.