2019 Duurzame energie

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Het algemene doel van het project was om het financiële tekort in de fotovoltaïsche markt (PV of zonne-energie) voor daksystemen te dichten. Onze uitdaging is dat de PV-systemen op daken zeer snel worden geïnstalleerd. Onze betalingsverplichtingen ten opzichte van leveranciers en/of subcontractanten moeten ook snel worden voldaan. Om deze reden en bij gebreke van andere financieringsbronnen moesten we onze betalingsverplichtingen tot nu toe uit ons eigen vermogen voorschieten. Maar Triodos Bank heeft samen met ons een structuur ontwikkeld om in een vroeg stadium kapitaal van derden te verstrekken, zodat we niet uit ons eigen vermogen hoeven te putten.

Door PV-systemen op daken in een standaardportefeuille in een afzonderlijke projectvennootschap (SPV) te bundelen, konden we het financieringstekort vanwege schaalvoordelen dichten. Procesoptimalisatie is hierbij het sleutelwoord. Door projectcontracten en vooraf overeengekomen checklists zijn de betalingsprocessen aanzienlijk versneld.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Dankzij de flexibiliteit en deskundigheid van Triodos Bank konden wij complexe en gestructureerde financieringen creëren om te innoveren. Dit was de basis voor onze samenwerking. Door onze gedeelde visie, namelijk het bevorderen van hernieuwbare energie in Duitsland waren en zijn we complementaire partners.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Deze innovatieve financiering is uniek op de Duitse markt. Daarom is er veel interesse van anderen. Onze samenwerking heeft aangetoond dat innovatieve financiering voor hernieuwbare energie ook mogelijk is voor kleinere projecten.

Welke invloed heeft uw project op de samenleving?

Wij leveren een aanzienlijke bijdrage aan een gedecentraliseerde energietransitie (“Energiewende”) in Duitsland en zorgen bovendien voor banen in de zonne-industrie. Omdat we op verschillende locaties actief zijn, zorgen onze werkzaamheden ook voor de versterking van de economie en daardoor voor sociale participatie in structureel zwakke regio’s in Duitsland.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Als projectleverancier en exploitant van PV-systemen richten we ons volledig op de productie van schone en duurzame energie. Tijdens onze samenwerking met Triodos Bank hebben we geleerd dat de term duurzaamheid holistisch moet worden gezien en dat we daarom ook rekening moeten houden met ecologische en sociale aspecten. Met deze aanpak hebben we onze onderneming naar een hoger plan kunnen tillen.