2018 Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Welk probleem was de inspiratiebron voor uw project?

De ernstige bedreiging van de aarde en de mensheid

De mythe van oneindige groei

Het industriële en op productie gerichte model waarop de moderne wereld gebaseerd is, hangt een ideologie van “altijd meer” aan en streeft naar onbeperkte winst op een beperkte planeet. De toegang tot hulpbronnen wordt verkregen door plundering, concurrentie en economische oorlog tussen personen. Dit model is afhankelijk van verbranding voor energieproductie en van olie, waarvan de voorraden uitgeput raken, en kan niet algemeen worden toegepast.

De ramp van chemische landbouw

De industrialisering van de landbouw heeft de voedingsbodem en het boerenleven met grootschalig gebruik van kunstmest, pesticiden en hybride zaden en de extreme mechanisering ernstig aangetast. Omdat de mensheid niet in staat is om te produceren zonder te vernietigen, stelt zij zichzelf bloot aan nog nooit vertoonde hongersnoden.

Vervreemd van de natuur

Het moderne leven vindt voornamelijk plaats in de stad en is een “niet-grondgebonden” beschaving die vervreemd is van de werkelijkheid en het ritme van de natuur, waardoor de menselijke omstandigheden en de schade die wordt toegebracht aan de aarde alleen maar verslechteren.

Op welke innoverende manier hebt u zich op dit probleem gestort?

Wij hebben ervoor gekozen om een school, La Ferme des Enfants, een trainingscentrum en een acro-ecologisch centrum op te richten, die zich allemaal midden in een ecodorp met twintig woningen en vijftig inwoners bevinden.

De oprichters van La Ferme des Enfants en Le Hameau des Buis en alle initiatiefnemers van de projecten op deze locatie willen met hun verrichtingen concrete oplossingen bieden: bioklimatische architectuur, een kleinere ecologische voetafdruk en de verplaatsing van economische activiteiten.

Er zijn daarom zoveel ambachtelijke, biologische activiteiten als de huidige infrastructuur toelaat: bakkerij, veeteelt, kaasmakerij, groenteteelt, traiteur, etc.

Dankzij het trainingscentrum kunnen de initiatiefnemers van de projecten en alle professionals van de locatie ook hun meer dan twintig jaar ontwikkelingservaring overbrengen om de leerlingen rijke en diverse ervaringen te bieden die allemaal gebaseerd zijn op een concreet onderdeel van de Transitie.

Welke invloed heeft Triodos Bank gehad op uw onderneming?

Al tien jaar weten we voor ons project spaargeld en solidariteit van burgers te mobiliseren, waardoor we in de loop der tijd onze geloofwaardigheid hebben kunnen bewijzen door werkzaamheden te voltooien en financieel gezond te zijn.

Dankzij Triodos Bank hebben we het project kunnen stabiliseren. Door voor de komende twintig jaar een samenwerkingsverband aan te gaan, worden de grondslagen voor het financiële systeem van het project geconsolideerd.

Welke invloed heeft uw onderneming gehad op bedrijfssector?

Le Hameau des Buis en La Ferme des Enfants bevinden zich op het grondgebied van de Communauté de Communes du Pays de Jalès, in het zuiden van de Ardèche, op een paar kilometer van de Grotte Chauvet. Aan deze kant van de rivier (de Chassezac) ligt de dichtstbijzijnde winkel op meer dan tien kilometer afstand. Daarom komen sommige buurtbewoners ter plaatse onder andere brood, seizoensgroenten, ambachtelijke zeep en kaas kopen.

Doordat de school eveneens plaats biedt aan tientallen gezinnen en kinderen is het een dagelijkse commerciële en niet-commerciële economie op basis van ruilen en delen (carpoolen, persoonlijke dienstverlening, etc.).

Ten slotte moeten de leerlingen van het trainingscentrum (meer dan honderd per jaar), de Services Civiques (burgerdiensten), Europees Vrijwilligerswerk of de Woofers (diensten op de boerderij) worden vermeld om aan te geven hoe rijk en divers de activiteiten zijn waaraan het project bijdraagt.

Welke invloed heeft uw onderneming gehad op de gemeenschap?

Zoals het hoort, is het project eerst getest door de lokale gemeenschap. Het is heel begrijpelijk dat al deze activiteiten veel hebben gevraagd van de gemeenschap die niet geneigd is om bepaalde gewoonten te verstoren. Daarom hebben we onze innovatie geduldig in het lokale landschap gepast.

Gelukkig zien we nu hoeveel erkenning er is voor de school en het ecodorp: bovendien laat de opleving van het grondgebied die teweeg is gebracht door het project zien hoe belangrijk dergelijke kleinschalige activiteiten zijn.

Wat betreft de gemeenschap in bredere zin zijn er schriftelijke of audiovisuele bestanden beschikbaar die kunnen worden geraadpleegd om de ideeën en ervaringen in het dorp nog verder te verdiepen.

Alle activiteiten worden vastgelegd met open bronnen die wij aanbieden op onze webplatform, waardoor het project het algemeen belang dient.

Op welke wijze deelt Triodos Bank de visie die ten grondslag ligt aan uw project?

Wij zagen al snel dat het creëren van omstandigheden voor een duurzame toekomst voor de mensheid en de planeet een zorg was die wij met Triodos Bank deelden. De financiële samenhang van onze activiteiten dient in dienst van het algemeen belang te staan en niet van kleine privébelangen. Daarom zijn wij blij dat onze visie van een economie die in dienst staat van het leven zich met dit samenwerkingsverband nog verder ontwikkelt.