2017 Biologische landbouw en natuurontwikkeling

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd de aanzet gegeven voor een enorme schaalvergroting in de landbouw. De toenemende omvang van landbouwbedrijven heeft allerlei veelal negatieve effecten, zoals minder bewegingsvrijheid voor dieren en verslechtering van dierenwelzijn. Daarentegen wordt in de biologische landbouw en voedselproductie wel rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Op biologische bedrijven krijgen dieren bijvoorbeeld meer ruimte dan op conventionele bedrijven en er wordt geen gebruik gemaakt van genetische manipulatie en chemische bestrijdingsmiddelen. De uitdaging voor DO-IT is om deze milieuvriendelijkere benadering van landbouw te promoten.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

DO-IT is in 1991 opgericht door Poppe Braam. Het bedrijf en de oprichter worden gedreven door de missie om biologische landbouw te stimuleren en duurzame handelsrelaties op te bouwen met en tussen boeren in ontwikkelingslanden en afnemers in Europa. DO-IT heeft relaties opgebouwd met 170 leveranciers in meer dan 20 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, bij wie wij meer dan 850 producten inkopen: van noten, quinoa, gedroogd fruit en suiker tot rijst en olijfolie. Wij werken nauw samen met lokale boeren en coöperaties en delen kennis over biologische landbouwtechnieken. DO-IT heeft ook twee consumentenmerken gelanceerd, La BIO IDEA en Amaizin, die te koop zijn in natuurvoedingswinkels in heel Europa.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

In 2016 heeft Triodos Organic Growth Fund een minderheidsbelang genomen in DO-IT. Triodos Organic Growth Fund is een investeerder die onze visie deelt en zich ertoe heeft verbonden om DO-IT op de lange termijn te ondersteunen bij het realiseren van onze groei- en andere ambities.

Triodos Organic Growth Fund is in januari 2014 gelanceerd als een 'evergreen' fonds voor de lange termijn. Het verstrekt kapitaal aan toonaangevende niet-beursgenoteerde Europese ondernemingen in de sector voor duurzame consumentenproducten, met een focus op biologische voeding en duurzame kleding, textiel en persoonlijke verzorgingsproducten.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

In 2018 is DO-IT voor de vijfde keer co-sponsor van een populaire serie dialogen over de toekomst van de landbouw- en voedingssector vanuit een mondiaal perspectief. Doel van dit project, 'It's the Food, my friend', is om de ontwikkeling van een brede langetermijnvisie op voedsel te ondersteunen die bijdraagt aan een economisch, maatschappelijk en ecologisch verantwoorde landbouw- en voedingssector. De bijeenkomsten worden bijgewoond door circa 300 mensen met een heel diverse achtergrond: boeren, studenten, bankiers, handelaars, adviseurs en overheidsvertegenwoordigers.

Poppe Braam, CEO van DO-IT, is daarnaast bestuurslid van BioNederland, de vereniging voor producenten en handelaars in de biologische keten, en van Stichting EKO-Keurmerk, een van de bekendste en het oudste Nederlandse keurmerk voor biologische voeding. Hij draagt ook actief bij aan het versterken van de internationale Organic Trade Association.

Welke impact heeft uw bedrijf op de lokale gemeenschap?

Gelukkig kiezen steeds meer consumenten ervoor om biologisch voedingsproducten te kopen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is het essentieel dat we de biologische voedselproductie uitbreiden, ook in ontwikkelingslanden. Dankzij de duurzame relaties die DO-IT in de afgelopen jaren met boeren en producenten heeft opgebouwd, zijn wij nu in staat om aan deze vraag te voldoen en daarbij de belangen van boeren voorop te stellen. DO-IT heeft voornamelijk eigen landbouwprojecten opgezet met lokale boeren en coöperaties. Het doel van deze fairtradeprojecten is niet alleen om toegang te krijgen tot hoogwaardige gecertificeerde biologische producten, maar ook om de levensstandaard van de boeren waarmee wordt samengewerkt te helpen verbeteren.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

De mensheid put met zijn huidige levenswijze de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit. Deze uitputting van natuurlijke hulpbronnen, gedreven door een op de korte termijn gerichte consumptiementaliteit, leidt tot verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en grotere kwetsbaarheid in de aanvoerketen voor voedsel en andere consumptiegoederen. Deze uitdagingen vereisen dringend een transitie naar duurzame productie en consumptie; een transitie waartoe zowel DO-IT als Triodos Bank zich hebben verbonden.

Triodos Bank wil de transitie naar duurzamere landbouwsystemen en consumptiepatronen versnellen door binnen de hele aanvoerketen bedrijven zoals DO-IT te financieren die de natuur beschermen, eerlijke en transparante handel bevorderen, de levensstandaard van boeren verbeteren en ethisch bewuste consumptie stimuleren.