2019 Biologische landbouw en natuurontwikkeling Rodney Nikkels, medeoprichter van de Chocolatemakers

Chocolatemakers is een ambachtelijke ‘bean to bar' chocoladefabriek in Amsterdam. Ze maken èchte chocolade en doen van boon tot reep alles zelf. De chocolade is geheel biologisch gecertificeerd, en ze kopen alleen hoge kwaliteit cacaobonen.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Chocolatemakers streeft ernaar cacaoboeren een goede prijs te betalen waarvan ze kunnen leven. Een ‘Living Income’ dat hoger ligt dan de wereldmarkt en hoger dan de Fair Trade prijs. Hierdoor kunnen boeren aandacht aan het productieproces en plantageonderhoud geven en de beste kwaliteit cacaobonen produceren waar premium chocolade van wordt maken.

Verder kopen wij uitsluitend biologische cacao in, waardoor er geen pesticides worden toegepast en de biodiversiteit op de plantages verbeterd. Ook winnen we uit gebieden waar de cacao bijdraagt aan de bescherming van natuur in plaats van de natuur vernietigd.

De cacaobonen worden met het zeilschip Tres Hombres van de Dominicaanse Republiek en Colombia naar Amsterdam gebracht. Het schip heeft geen motor en vaart alleen op de wind. De uitlevering van de chocolade doen we binnen de ring Amsterdam met Fiets Transport (FoodLogica). Ook onze winkels in Duitsland beleveren we met bakfietsen (Chocofart).

Verder gebruikt Chocolatemakers bio-based en composteerbare verpakkingen, en tracht het zo min mogelijk afval te produceren. Restproducten krijgen weer een waarde. Zo gaan de cacaodoppen bijvoorbeeld naar de thee-industrie. Recent heeft Chocolatemakers een nieuwe fabriek in gebruik genomen waar het zelf elektriciteit opwekt, en men is bezig om de brander om te zetten naar waterstof.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Dankzij de financiering van de Triodos bank hebben we de nieuwbouw kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we als bedrijf onze duurzame ambities verder invullen, onze klanten beter bedienen en verder groeien in volume. De fabriek is ook toegankelijk voor publiek. We organiseren rondleidingen en workshops waar mensen kunnen zien hoe chocolade gemaakt wordt, waar het vandaan komt en hoe het aspect duurzaamheid in al onze processen.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Chocolatemakers wil andere spelers laten zien hoe het ook zou kunnen: een goede prijs voor de boeren, super kwaliteit chocolade en duurzaamheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Verder is de bezoekbare fabriek een unicum in Nederland.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Wij hopen en verwachten dat we op deze wijze laten zien hoe een nieuwe economie vormgegeven kan worden. In plaats van lineaire waarde-omzetting (van sociaal en natuurlijk kapitaal economisch kapitaal maken) hebben we een circulaire werkwijze waarbij sociale waarde in takt blijft en natuurlijk kapitaal versterkt wordt.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Chocolatemakers en Triodos Bank staan voor dezelfde waarden. Voor een wereld waarin economische krachten geen negatieve impact hebben op mens, milieu en natuur, maar bijdragen aan het herstel van de wereld die in de afgelopen 250 jaar is aangetast.

De Kleur van Geld

Foto: Jitske Schols