2018 Duurzame energie

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Beging 2013 kwamen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen met hun gezamenlijke visie over hoe zij wilden meewerken aan het ontwikkelen van windparken binnen de gemeentegrenzen. Deelname van burgers was een voorwaarde.

Wij waren al enige tijd actief als energiecoöperatie en hebben de handschoep opgepakt en zijn burgerparticipatie actief gaan invullen. Uiteraard vormde de enorme klimaatuitdaging waar we met zijn allen voor staan ook reden om in te stappen. We voelden ons verantwoordelijk voor het slagen van het project.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Het vormt de basis van onze aanpak. Zo wilden wij als coöperatie mede-eigenaar zijn van het windmolenproject. Daarmee stellen we zowel de zeggenschap als het financieel rendement voor participanten veilig. Dat was op deze manier nog niet eerder vertoond.

Aanvankelijk verwierven we 25% eigendom. Later is dit uitgebreid naar 50%. Ook nieuw was dat wij als coöperatie volledig verantwoordelijk waren voor de communicatie met omgeving en politiek. Daarmee oefenen we direct onze invloed uit op de beeldvorming, en daarmee op het draagvlak voor het windmolenproject.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

Triodos Bank financiert 90% van de investering. De impact is dus heel groot.

Welke impact heeft uw bedrijf op de sector?

Met dit project worden wij in een keer de derde windcoöperatie (in opwekvermogen) van Nederland. Betuwewind is een inspiratiebron voor andere energiecoöperaties. De branche ziet ons vaak als voorbeeld van hoe het anders kan.

Daarnaast hebben we een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarin staat dat 50% van de nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Met onze kennis hebben we bijgedragen aan de onderbouwing van deze ambitie.

Welke impact heeft uw bedrijf op de samenleving?

Betuwewind gaat vanaf het tweede productiejaar circa € 700.000 per jaar vrijmaken om bij te dragen aan de regionale energietransitie. Zo gaan we bijvoorbeeld investeren in nieuwe lokale duurzaamheidsprojecten in onze leefgemeenschap.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank past heel goed bij ons. Zij ondersteunen als duurzame bank vooral initiatieven die van onderaf ontstaan en die worden gerealiseerd met mensen die zich verbonden voelen met het project. Bovendien is het een zakelijk gezond project. De winst vloeit terug naar de gemeenschap en dus niet naar (enkele) aandeelhouders. Coöperatieleden ontvangen 'enkel' een goed rendement op hun inleg. Ook dat past naadloos in de visie van Triodos Bank.