2015 Biologische landbouw en natuurontwikkeling Thomas Harttung, medeoprichter van Aarstiderne

Wat was de uitdaging voor dit project?

Als je de biologische landbouw als bedrijfstak bekijkt, beloven we over het algemeen te veel en maken we te weinig waar. Søren [de andere medeoprichter van Aarstiderne] en ik wilden tegen de biologische gedachtegang in een succesvol bedrijf neerzetten. We wilden de manier waarop mensen voedsel zien en consumeren veranderen.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Strategisch gezien ging het er de afgelopen tien jaar om biologische landbouw acceptabel te maken voor een breed publiek en daardoor relevant voor de markt. Onze [die van Søren en mij] innovatie was maaltijdboxen te bezorgen, eerst alleen groente en fruit, later ook vlees en vis, en mensen door de maaltijdbeleving enthousiast te maken voor biologische producten. Ook ontwikkelen we steeds vaker nieuwe landbouwmodellen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

In 1999 was er tijdens de World Organic Conference een workshop – waar ik zitting had in het panel – over het samenbrengen van groene private equity en groene ideeën, en het ontwikkelen van een vertrouwenstaal tussen groene ondernemers en de banken. Triodos Bank maakte ook deel uit van het panel en van daaruit hebben we een geweldige relatie opgebouwd waarbij Triodos ging investeren in ons bedrijf en onze financiering duurzamer werd. Triodos begreep dat deze beweging gaat over iets doen wat zinvol is voor de lange termijn.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Als je kijkt naar wat ik de komende twee à drie jaar ga doen, zal het accent liggen op de ontwikkeling van biologische landbouw 2.0. Met de huidige schaal van biologische landbouw en de publieke belangstelling is er voor Aarstiderne een goede kans weggelegd om terug te keren tot de fundamentele beginselen en om een biologisch landbouwsysteem op te zetten dat nog beter is afgestemd op de echte wensen en verwachtingen van onze klanten.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Aarstiderne is uitgegroeid tot een bedrijf dat 54.000 klanten bedient in vooral Denemarken, maar ook in Zweden. De distributie van de groente- en fruitbox is uitgebreid en omvat inmiddels maaltijdboxen met ingrediënten als vlees/vis, vegetarische en dieetproducten, maar ook recepten. We zijn marktleider omdat we de kwaliteit van het leven van mensen en hun duurzaamheid constant verbeteren. Wij stellen mensen in staat het leven te leiden dat ze echt willen leiden. Jonge hoogopgeleide volwassenen zitten vaak in een spagaat omdat ze graag werken en carrière willen maken en tegelijk voor zichzelf en hun kinderen moeten zorgen. Ze willen oplossingen waarmee ze van maandag tot vrijdag uit de voeten kunnen en die leveren wij - steeds weer. Het goede nieuws is dat onze klanten altijd meer ambities hebben. En wij zullen altijd manieren vinden om nog meer zinvolle oplossingen te bieden die aansluiten op een sterker gevoel van geluk, duurzaamheid en gemak.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Als je het mij vraagt, komen onze waarden sterk overeen met die van Triodos. Triodos kan een bijdrage leveren als langetermijninvesteerder van ons en ook investeren in gelijkgestemde bedrijven die bijdragen aan een betere gemeenschappelijke toekomsten en meer innovatie. Door bedrijven te ondersteunen en te financieren die hetzelfde doel voor ogen hebben, vergroten we de kans dat dit uitgroeit tot een zeer brede beweging.