2018 Onderwijs Rector magnificus, professor Joy Carter CBE DL

De Universiteit van Winchester is opgericht in 1840 en is een vooraanstaande universiteit met een zeer gevarieerd aanbod: van geesteswetenschappen tot bedrijfskunde en onderwijskunde. Aan de universiteit studeren ongeveer 7.800 studenten en postdoctoraalstudenten.

De universiteit is gevestigd in Hampshire en is gestoeld op de kernwaarden van compassie, spiritualiteit en het principe dat mensen ertoe doen. Dit moet worden weerspiegeld in alles wat de universiteit doet. Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid spelen daarbij een voorname rol.

Triodos Bank heeft een lening van GBP 30 miljoen verstrekt ter financiering van een iconisch nieuw universiteitsgebouw in het West Downs Quarter van de Universiteit van Winchester. Op basis van deze lening kan het ontwikkelingsproject, dat is voorzien van zeer geavanceerde duurzaamheidsaspecten en zorgt voor een toename van de lesruimte met 20%, worden voltooid vóór het academisch jaar 2019-2020.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De bouw van het nieuwe gebouw was eigenlijk in twee opzichten een uitdaging. Op lokaal niveau wilden we de faculteit Digitale Toekomst uitbreiden. Deze faculteit biedt meerdere masterprogramma's die computerwetenschap koppelen aan geavanceerd design. Daarvoor hadden we een hypermodern gebouw nodig, dat is voorzien van hoogwaardige lesruimten en dat aan alle technologische eisen voldoet.

De tweede uitdaging was eerder mondiaal gericht. Als universiteit die zich erop beroept een baken van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te zijn, was het voor ons cruciaal dat het nieuwe gebouw deze waarden ook echt belichaamde. Het gebouw moest niet alleen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften, maar ook toonaangevend zijn op het vlak van duurzaamheid.

De Universiteit van Winchester wil de enorme uitdaging van klimaatverandering bij de horens vatten. We moeten nú positieve actie ondernemen, en niet als wereld de afrond in sukkelen. Wij willen zorgen dat de verandering nú plaatsvindt: het nieuwe gebouw is voor ons daarin een grote stap voorwaarts.

Op welke manier is uw aanpak innovatief?

Onze oplossing was om een nieuw ecologisch verantwoord gebouw te laten verrijzen, dat voldoet aan al onze onderwijsbehoeften, en dat tegelijk een inspirerende gemeenschapsruimte vormt.

Het ontwerp van het gebouw is uitermate vernieuwend en het gebouw krijgt na oplevering waarschijnlijk het BREEAM-keurmerk “Excellent”. Het gebouw bevat allerlei geavanceerde aspecten van duurzaamheid en efficiëntie, van warmteterugwinningssystemen en fotovoltaïsche zonnepanelen tot regenwateropvang en een groen dak.

Ook biedt het gebouw tal van sociale voordelen voor zowel studenten als plaatselijke bewoners, waaronder een multifunctionele ruimte met een kunstgalerij, een zero waste shop en een veganistisch café.

Wij hopen dat al deze dingen ons helpen in onze streven om tegen 2022 alle vormen van wegwerpplastic op de universiteit te hebben uitgebannen en ecologische mijlpalen te bereiken. Duurzaamheid is een levenswijze in Winchester en wij willen dat verwerken in alles wat wij doen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw bedrijf?

De impact is enorm. Wij beschouwen Triodos Bank als een van de groenste banken ter wereld en het is daarom een genot en een voorrecht met hen te kunnen werken.

Bij de keuze van onze partners voor dit project – en daarbij gaat het om alles van de architect tot de bank – was het voor de universiteit van belang dat we leveranciers kozen die affiniteit hebben met de onderliggende waarden. We konden geen betere partner vinden dan Triodos Bank.

Welke impact heeft uw organisatie op de sector?

Bij de Universiteit van Winchester willen wij binnen de wereld van hoger onderwijs een wegbereider zijn en laten zien dat een waardegedreven benadering van onderwijs uitermate doelmatig is.

Wij werken bijvoorbeeld samen met het programma “Responsible Futures” van de landelijke studentenvakbond. Het programma biedt een keurmerk en ondersteunt verandering gericht op een benadering van ecologische duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gehele instelling.

Evenzo zijn wij er trots op dat wij als een van de eerste universiteiten in Groot-Brittannië ondertekenaar zijn van het initiatief “Principles for Responsible Management Education” (PRME) van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het PRME heeft tot doel te zorgen voor een nieuwe generatie bedrijfsleiders die kunnen omgaan met de complexe economische, ecologische en sociale uitdagingen waar bedrijven mee worden geconfronteerd in de 21e eeuw.

Wij behoren nu tot een selecte mondiale groep van “UN PRME Champion Business Schools”.

We hopen dat andere universiteiten inspiratie putten uit zowel het onderzoek dat wij verrichten als de programma's waaraan wij deelnemen.

Welke impact heeft het bedrijf of de organisatie op de gemeenschap gehad?

Wij zijn er trots op dat de studenten en medewerkers van onze universiteit van alles hebben gedaan voor de lokale gemeenschap. Alleen al het afgelopen jaar is er 30.000 uur aan vrijwilligerswerk gedoneerd. Ook zijn plaatselijke bewoners welkom op onze campus om hun voordeel te doen met onze faciliteiten. Hetzelfde geldt voor lokale scholen en collega's.

Binnen de universiteit is ook een aantal lokale groepen actief, zoals de Winchester Action on Climate Change. Deze groep is gevestigd op de campus en richt zich op bestrijding van klimaatverandering en het aanmoedigen van duurzaam leven.

Het gaat echter niet alleen om de lokale gemeenschap: we hebben door ons onderzoek ook invloed op de mondiale gemeenschap. We beschikken over diverse onderzoekscentra, waaronder het Centre for Climate Change Education and Communication en het Centre for Animal Welfare. Via al deze projecten proberen wij de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN in de praktijk te brengen en met de gemeenschap samen te werken om de bevindingen te verspreiden.

Op welke manier deelt Triodos Bank uw visie?

Triodos Bank deelt onze kernwaarden van compassie, spiritualiteit en het principe dat mensen ertoe doen.

Voor ons betekent compassie de zorg voor de hele planeet en al het leven daarop. Wij willen onze studenten het vermogen bijbrengen om de wereld ten goede te veranderen, door middel van compassie buiten de gebaande paden te treden en zich sterk te maken voor waar zij in geloven. Triodos Bank leent alleen aan organisaties die de samenleving en het milieu ten goede komen. In dat opzicht zitten we geheel op één lijn.

Al vinden we het geweldig dat het nieuwe gebouw qua fysieke omvang en investering het grootste project in de geschiedenis van de universiteit is, toch geloven we dat de echte waarde veel meer dan alleen maar geldelijk is.

Het project is nog waardevoller in de zin dat het een iconische mijlpaal op weg naar verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen van Winchester is, en dat het een zinnig gebouw is dat geheel in lijn is met onze waarden. Triodos Bank deelt die visie met ons: een samenleving moet succes niet alleen meten in financiële zin, maar moet ook kijken naar de sociale en ecologische resultaten.