2015 Onderwijs José Canales, directeur van Escuela Ideo

Wat was de uitdaging voor dit project?

De Ideo School is gebaseerd op de wens een betere toekomst op te bouwen. Een groep professionals op onderwijsgebied – zowel docenten als mensen met een bestuurlijke of dienstverlenende functie – en een groep gezinnen beseften dat om een dergelijk brede doelstelling te halen, als eerste stap het onderwijs moest worden veranderd.

“We streven naar onderwijs dat mensen leert gelukkig, gezond en bewust te zijn en dat de mondiale samenleving van nu ondersteunt”, aldus de grondleggers van het project.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De Ideo School is een meertalig, integratiegericht en gemengd centrum. De filosofie van de school is erop gebaseerd dat leerlingen en gezinnen een vooraanstaande rol spelen in hun eigen leerproces. Om dit te realiseren berust de methode van het project op ervaren, op aanraken, op voelen… op “al doende leert men”. Naast de lesinhoud zorgt de school ervoor dat leerlingen leren met elkaar om te gaan, samen te werken met anderen en ervaringen uit te wisselen.

Omdat dit een onderwijscentrum is, deelt Triodos Bank dit project in bij de culturele sector. Maar de Ideo School omvat ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aspecten, en wel op heel vernieuwende wijze. Duurzaamheid staat centraal in het gehele project, van het verbruik van groene stroom tot het lanceren van een ecologische tuin. Ook is duurzaamheid geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de school en doen leerlingen van alle leeftijden eraan mee.

Bovendien besteedt de Ideo School speciaal aandacht aan het bijbrengen van waarden volgens de criteria van gelijkwaardigheid en integratie. Dit is een project dat inclusiviteit en diversiteit omarmt. Aan het centrum zijn verschillende professionals verbonden, zoals deskundigen op het gebied van co-educatie, de integratie van kinderen met een handicap en specialisten op het vlak van leermoeilijkheden. De Ideo School overstijgt zelfs de muren van de school zelf. Het centrum ziet zichzelf als een ruimte die openstaat voor de wijk in Madrid waar de school is gevestigd en laat omwonenden en gezinnen meedoen aan de activiteiten.

Voorbeelden van deze vernieuwing zijn de ontwikkeling van persoonlijke en emotionele educatie, lesgeven in het Spaans, Engels, Frans en Chinees, het vrije, verantwoorde gebruik van ICT via de ontwikkeling van open platforms of leerlingen actief aanmoedigen te lopen of te fietsen naar school.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Meteen vanaf het eerste contact tussen Triodos Bank en de oprichters van de Ideo School was er sprake van wederzijds begrip en aansluitende waarden. Na een kwalitatieve en economische analyse van het project, verstrekte Triodos Bank leningen voor het initiatief om het schoolgebouw in de wijk Las Tablas in Madrid te kunnen huren. De school is hier tijdelijk gehuisvest tot de bouw van de school is voltooid.

Naast bancaire dienstverlening en financiering van projecten onderkent Triodos Bank het vernieuwende karakter van dit initiatief en de waardevolle impact ervan op de maatschappij en op onderwijsgebied. Daarom werd de Ideo School in 2015 gekozen als een van zes projecten in de finale van de 2nd Triodos Business Awards. Deze award, waaraan een prijs is verbonden van 10.000 euro, is bedoeld om de bijdrage over het voetlicht te brengen van bedrijven en projecten die door de Triodos Bank zijn gefinancierd met geld dat door spaarders aan de bank is toevertrouwd. Voor het tweede jaar op rij kozen een groot aantal klanten en anderen het winnende project.

Daarnaast heeft de ecologische tuin van de Ideo School centraal gestaan in crowdfunding-campagnes van de Triodos Foundation, via een platform voor microdonaties: www.huertoseducativos.org. Dankzij de bijdragen van honderden donateurs heeft de Ideo School 3.000 euro gekregen om de inrichting van de schooltuin te verbeteren die wordt gezien als extra educatief hulpmiddel of voor het delen van kennis en waarden op een vernieuwende en participatieve manier.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Ondanks de korte geschiedenis – het centrum opende zijn deuren in 2013 – is de Ideo School geleidelijk uitgegroeid tot een toonbeeld van onderwijsvernieuwing in Madrid, en de school is zeer actief in de onderwijs- en duurzaamheidssector.

Zo neemt de school deel aan het Europese STARS-project (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools), dat deel uitmaakt van het Intelligent Energy Europe Programme. Dit programma beoogt reizen naar het werk per fiets of op een andere duurzame manier actief te bevorderen.

Welke lokale impact heeft uw project op de samenleving?

De Ideo School bedient leerlingen in de leeftijd van twee tot achttien jaar. Dat wil zeggen van het allereerste voorschoolse onderwijs tot en met ‘bachillerato’ (pre-universitair niveau) in geesteswetenschappen, bètawetenschappen en kunst, naast sport en beroepsopleidingen voor de gezondheidszorg. In het cursusjaar 2015-16 zijn er 437 leerlingen aangemeld voor de school: 102 in het kleuteronderwijs, 187 in het basis- en 148 in het middelbaar onderwijs.

“De gezinnen staan achter ons, we gaan samen verder”, aldus José Canales, hoofd van de school. Ouders nemen zeer actief deel aan het onderwijsprogramma van hun kinderen. Dit komt mede door de coöperatieve structuur van de school, waar 130 gezinnen lid van zijn.

“De coöperatie biedt gezinnen die kiezen voor de Ideo School de kans direct en doeltreffend vorm te geven aan dit project, waardoor er nieuwe kanalen voor participatie en communicatie ontstaan”, verklaart Canales. Door de coöperatie worden verschillende onderwijs-, educatieve en culturele activiteiten georganiseerd, maar ook cursussen, zoals de Familieschool, waar docenten, leerlingen en ouders deelnemen aan gezamenlijke sessies.

De Ideo School heeft ook een impact die verder reikt dan het onderwijs aan de eigen leerlingen en gezinnen omdat veel activiteiten ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Daarnaast werkt de school nauw samen met lokale, nationale en zelfs internationale initiatieven, zoals het Basurama-colletief, dat gespecialiseerd is het hergebruik van afval.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

In de woorden van het hoofd van de Ideo School, José Canales: “Toen we naar Triodos Bank gingen, werden we met open armen ontvangen… We maakten kennis met mensen die indruk op ons maakten en volgens mij maakte ons project ook indruk op hen, omdat we veel gemeen hadden.”

Triodos Bank deelt de visie dat het onderwijs dat we de kinderen en jongeren van nu bieden fundamenteel is voor de ontwikkeling van een gezonde maatschappij in de toekomst. Daarom ondersteunt de bank projecten als de Ideo School die niet alleen hoogwaardig onderwijs bieden dat aansluit op de huidige leerplaneisen, maar ook waarden als menselijkheid en respect voor het milieu overbrengen.

De bank financiert onderwijscentra en scholen waar prioriteit wordt gegeven aan waarden als tolerantie, menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, die de creatieve en persoonlijke ontwikkeling versterken.