Waar Triodos Bank internationaal actief is

Waar Triodos Bank internationaal actief is (wereldkaart)

Balans per land

in duizenden euro's

Balans per land (staafdiagram)

Beheerd vermogen

in miljoenen euro's

Beheerd vermogen (cirkeldiagram)
* De cijfers voor het voorgaande jaar zijn onderhevig aan wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Zie de algemene boekhoudkundige beginselen voor nadere uitleg.

Kredieten per sector

Kredieten per sector (cirkeldiagram)